Begin dit jaar rondde een groep frontoffice medewerkers van Bibliotheek Eindhoven de in-company training VerdiepDingen met succes af. Als direct resultaat van het leerprogramma, experimenteert de bibliotheek momenteel met WhatsApp om met klanten in contact te komen.

Werkwijze VerdiepDingen

Veel bibliotheek- en archiefmedewerkers hebben sinds 2007 kennis gemaakt met sociale media door hun deelname aan 23 Dingen. Van de toepassingen die tòen nieuw en revolutionair waren, heeft een aantal de tand des tijds het overleefd. We bloggen nog steeds, Twitter is voor velen informatietool nummer 1 en online fotografie heeft een ongekende groei doorgemaakt. Dingen veranderden ook. Hyves werd Facebook, MSN Messenger werd WhatsApp en wiki’s als samenwerkplatform werd ingehaald door Google Documenten. Maar los daarvan bleek 23 Dingen een aanjager, een catalysator voor verandering en innovatie. Verandering van persoonlijke attitude en een ‘down-to-top’ stimulans voor het ontwikkelen van nieuwe bibliotheek- en archiefdiensten.

In VerdiepDingen, de opvolger van 23 Dingen, gaat het nog steeds om kennis maken met sociale media, maar vooral ook om het toepassen ervan in de werkpraktijk. Hoe gaat dat dan?

  • met het deelnemende team spreken we af wat het doel van het leerprogramma is en welke Dingen daarbij ‘Must do’s’ zijn die iedereen doet. en welke Dingen ‘Can do’s’ zijn. Daarnaast kan iedereen facultatief de Dingen doen die hij/zij gewoon leuk vindt om te doen.
  • Groepjes van maximaal vijf personen werken een idee uit, dat gericht is op verbetering van de publieksdienstverlening. Daarbij komt kennis over meerdere Dingen goed van pas
  • In tegenstelling tot 23 Dingen, houden de deelnemers geen eigen blog meer bij, maar wisselt men kennis uit in een Forum op de online leeromgeving
  • Tijdens een korte pitch op de slotbijeenkomst, vertelt iedere groep over hun gekozen idee en hoe zij dit willen realiseren. De winnende pitch krijgt de ruimte en de middelen van het MT om het idee ook werkelijk te realiseren

De VerdiepDingen bij Bibliotheek Eindhoven

De zestien deelnemers van de afdeling Publieksdiensten van Bibliotheek Eindhoven hadden in meer of mindere mate ervaring met – en kennis van sociale media. In de vier groepen fungeerde één persoon als vraagbaak, maar in de praktijk hielpen deze mensen alle collega’s die met praktische problemen te maken kregen.

De ideeën die door de groepen werden uitgewerkt tot een presentatie en plan van aanpak waren:

  • Screencasts maken. Maak een opzet voor een serie screencasts die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de bibliotheekgebruiker, zowel IN de vestiging als vanuit huis
  • Livestreaming video. Maak een opzet voor een serie live uitzendingen van een publieksactiviteit of webinar. Onderzoek welke van de geplande activiteiten in de jaarkalender hiervoor in aanmerking komen
  • Digitaal klantcontact. Onderzoek de mogelijkheden die (bijvoorbeeld) WhatsApp biedt in de dienstverlening. Maak een opzet voor werkelijke uitvoering
  • Foto activiteit. Organiseer een fotografie-activiteit of -wedstrijd rondom een Eindhovens thema of een duidelijk bibliotheekgerelateerd onderwerp. Bijvoorbeeld een fotowandeling, een meetup of een Instagram challenge

Met veel enthousiasme en geloof in de zaak, presenteerden de groepen ieder hun idee. Opmerkingen en kritiek maar vooral ook de positieve opmerkingen maakten het tot een leerzame afsluitingsbijeenkomst.
Unaniem kozen de deelnemers ervoor om het idee Digitaal klantcontact via WhatsApp, door de winnende groep verder uit te laten werken. Na voordracht en ‘verdediging’ bij het MT kon de pilot van start. En inmiddels neemt de WhatsApp knop een prominente plaats in op de home pagina van de bibliotheek.

Meer informatie? Lizette Sanders, medewerker Publieksdiensten, is bereid om via e-mail (l.sanders@bibliotheekeindhoven.nl) tekst en uitleg te geven over het VerdiepDingen traject bij Bibliotheek Eindhoven.

Ook VerdiepDingen doen?

Dat kan nog steeds als groepsactiviteit, waarbij we samen de wensen doorspreken. Momenteel is een individueel programma in voorbereiding. Hierover binnenkort meer.