Let op: dit bericht is geactualiseerd

 

“Bestaat er al een vervolg op 23 Dingen?” – die vraag is me in het afgelopen jaar al heel wat keren gesteld. Vaak antwoordde ik dan dat je na het afronden van 23 Dingen eigenlijk toch goed in staat zou moeten zijn om de nieuwe ontwikkelingen te volgen op het gebied van sociale media. Of ik vertelde dan, dat er in de maanden dat het 23 Dingenvirus woedde in de bibliotheek, er een voedingsbodem is gelegd waarin nu de zaden zijn geplant. Het laten groeien en oogsten van het gewas moet door jullie zelf worden gedaan.

De praktijk blijkt weerbarstiger dan mijn hoop. Eind augustus 2012 opende Jeroen de Boer een discussie onder de uitdagende titel ‘Ondanks 23 Dingen weinig sociale media in bieb : herkenbaar?‘ waaruit blijkt dat onderdelen uit het leerprogramma wel zijn toegepast door de bibliotheek, maar dat het merendeel van de collega’s ze nog niet in hun bloed hebben zitten.

En dus kan ik na goed overleg met Edo Postma van ProBiblio nu de Verdiepdingen aanbieden. Enkele Noord-Hollandse en enkele Friese bibliotheken doorliepen ze al, maar nu zijn ze ook beschikbaar voor andere bibliotheekorganisaties.

De Verdiepdingen

De door ProBiblio ontwikkelde basisversie ondergaat een voortdurende actualisering en is nu door mij met een aantal onderwerpen uitgebreid.

 Basisversie ProBiblio Uitbreiding CIT
 • Mediawijsheid
 • Screencasting
 • Privacy en veiligheid online
 • Copyright en Creative Commons
 • Crowdsourcing en Crowdfunding
 • Mobiel internet
 • Google Books en e-books
 • Mash-ups
 • Twitter verdiept
 • Content curatie
 • Google+
 • Lokaal Sociaal
 • Pinterest en andere Like sites
 • Instagram
 • Apps voor tablet en smartphone
 • Landelijke bibliotheekinitiatieven

 

Opzet

De opzet van destijds is nog dezelfde. Na een algemene inleiding op het onderwerp, enkele praktijkvoorbeelden uit de bibliotheekwereld en verwijzingen naar achtergrondinformatie is het aan de deelnemer om daarop te reflecteren op diens persoonlijke weblog. Die wordt vervolgens van feedback voorzien door collega-coaches en door mijzelf.

Dit keer werken de deelnemers ook aan vooraf gesteld doel, dat zij gaan bereiken met behulp van de sociale media die in de Verdiepdingen worden geleerd.

Ook doen?

Bibliotheek Gouda is – net als met 23 Dingen – de eerste organisatie die de Verdiepdingen is gaan doen. Is jouw bibliotheek ook weer toe aan een opfrismoment of willen jullie dat “23 Dingen-gevoel” opnieuw gaan beleven? Neem dan contact met mij op en we bespreken alles om het nieuwe traject weer een succes te doen worden.

Let op: dit bericht is geactualiseerd