in: Bibliotheekblad jrg.1 (1997) nr.19

Op een speurtocht naar interessante en voor de bibliothecaris relevante
websites, stuitte ik per toeval op The
Librarian’s Web Guide (NB. Hyperlink verwijderd, website bestaat niet meer en is niet gearchiveerd). Maker van deze site is David A. Barnett,
bibliothecaris bij de Spokane County Library District in de Verenigde
Staten. Geen homepage van een officiële instantie of organisatie, maar
van iemand die met het hedendaagse bibliotheekwerk begaan is. Op persoonlijke
titel heeft deze enthousiaste bibliothecaris zijn eigen ideëen over
Internet toepassingen in de openbare bibliotheek bij elkaar gezet om
advies en tips te geven aan collega’s. Veel van zijn suggesties
zijn direct toepasbaar op de Nederlandse situatie. Op de website is
informatie te vinden over de functie van Internet op de informatiebalie,
enkele praktijkvoorbeelden van vragen die via het WWW zijn opgelost,
de opzet van een eenvoudige homepage voor de bibliotheek, geven van
trainingen en support aan de bezoekers. Verder gaat hij op de site in
op gebruik van Internet door de bibliothecaris en aspecten van het beschikbaar
stellen van Internet voor het publiek.

Vraag: Hoe ziet u de rol van de openbare bibliothecaris in deze tijd
van groeiende informatiestromen?

Barnett: Ik denk dat de rol van de bibliothecaris niet veel zal veranderen.
We blijven “gidsen” die de gebruiker wijzen op wat nuttig
is en hoe de informatie te gebruiken. Maar in plaats van kaartcatalogi
en indexen, gebruiken we nu Internet en on-line databases. Het schiften
van wat voor de klant interessant is, blijft een specifieke taak voor
de bibliothecaris, niet voor de techneut.

Vraag: Wat is over het algemeen gesproken de houding van de openbare
bibliothecaris in de Verenigde Staten?

Barnett: In het begin was er een duidelijk verschil tussen de ‘techies’
en de ‘luddites’, waartoe veel oudere stafleden behoren. Tot
ongeveer een jaar geleden werd het Internet toch nog veel gezien als
een Nintendo-game of een on-line chatbox, maar dat is aan het veranderen.
Bijna elke bibliothecaris realiseert zich dat het net een belangrijk
middel is voor de dienstverlening. En ook het management is er zich
van bewust dat het Internet niet langer genegeerd kan worden als men
een volledige service wil bieden.

Vraag: In Nederlandse bibliotheken speelt het gebrek aan tijd een
belangrijke rol. Hoe eigent men zich in de VS kennis toe?

Barnett: Tijd is kan inderdaad een probleem zijn, maar een verandering
in de attitude is belangrijker. Een goede manager zal proberen “onwillige”
bibliothecarissen te verleiden tot gebruik van de nieuwe technologie,
maar daarna is de beste leerschool het Internet te gebruiken in de praktijk
van het inlichtingenwerk. In de loop van de tijd leer je dan vanzelf
de goede van de slechte informatie te scheiden.

© Rob Coers, Coers Internet Trainingen

Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.