in: Bibliotheekblad jrg.1 (1997) nr.13

In het artikel in Bibliotheekblad
nr. 8
over jeugdinformatie op Internet, kondigde ik de komst van
de hompage van Stichting Lezen aan. Op 5 juni j.l. was het dan zover
dat de site voor het publiek werd opengesteld door Staatssecretaris
Netelenbos van Onderwijs. Ze deed op het congres Creating a world of
engaged readers in Noordwijkerhout.

Stichting Lezen is een landelijk platform dat in 1987 werd opgericht.
Doel van Stichting Lezen is het ontwikkelen van een optimale leescultuur;
het bevorderen van leesbereidheid en leesplezier. Stichting Lezen geeft
inhoudelijke en financiële steun aan leesbevorderingsprojecten, stemt
bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering op elkaar af,
begeleidt de ontwikkeling van nieuwe methodieken, initieert publiekscampagnes
en entameert onderzoek. Daarnaast bevordert Stichting Lezen samenwerking
tussen organisaties en instellingen die zich met leesbevordering bezig
houden en vormt zo netwerken op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
Sinds 1994 adviseert Stichting Lezen de minister van Onderwijs Cultuur
en Wetenschappen over de manier waarop het lezen in Nederland kan worden
gestimuleerd en over de besteding van het rijksbudget voor leesbevordering
(bron: site Stichting Lezen).

De site van Stichting Lezen (hier de versie uit 1998 op archive.org) is een waardevolle bron van Nederlandse boekeninformatie op
Internet. De vormgeving is eenvoudig gehouden. Alle aandacht gaat uit
naar de eigen content en de kwaliteit van de verwijzingen naar andere
websites die met lezen, literatuur en boeken te maken hebben. De belangrijke
Nederlandse sites zijn hier voor het eerst bij elkaar gebracht en dat
is handig aan de informatiebalie.

In het rechterframe’ van de pagina, vinden
we verwijzingen naar bibliotheken, boekhandels, uitgeverijen, kranten
en tijdschriften, auteurs, onderwijs en er is een verwijzing naar Friese
informatie. De lijst van openbare bibliotheken is een eigen selectie,
waarbij elke bibliotheeksite kort wordt besproken. Onder het kopje Verzamelsites
is een verwijzing gemaakt naar o.a. het NBLC overzicht van bibliotheken
en de lijst van NL-menu die beide een vollediger overzicht bieden.

De informatie van Stichting Lezen zelf, is op te vragen door in het
linkerframe’ op een van de onderwerpen te
klikken. De maandagenda, persberichten, publicaties, leesonderzoeken
en een overzicht van projecten, maken de site inhoudelijk interessant.
Bleek het tijdens het schrijven van bovengenoemd artikel nog een moeilijke
opgave te zijn iets te vinden over De Nationale Voorleesdag, die informatie
staat nu uitgebreid onder het kopje Projecten, samen met Boekenpret,
Sirene, Fantasia, de Jonge Uil en Schoolbibliotheken 2000. De onderzoeken
die in opdracht van Stichting Lezen zijn gedaan, worden samengevat bij
het kopje Leesonderzoek. De publicaties van de Stichting Lezen zijn
ook terug te vinden. Het Calendarium Lezen 1998 (verscijnt in december)
kan nu al via e-mail besteld worden

De Nieuwsbrief Lees! , met een column van voorzitter Jan Terlouw,
bevat tevens signaleringen van evenementen in het land en programma’s
op radio en t.v.

Het waarom van leesbevordering staat beschreven in het beleidsplan
van Stichting Lezen (kopje Algemene informatie). Hoewel er in Nederland
relatief veel gelezen wordt, staat het lezen en het voorlezen onder
druk van maatschappelijke ontwikkelingen die een steeds grotere bedreiging
vormen. Televisie kijken, sporten, uitgaan, het gaat ten koste van lezen.
En ook op school wordt onvoldoende aandacht geschonken om de leesvaardigheid
op een aanvaardbaar peil te brengen. In het beleidsplan Samenspel en
Ruggesteun worden de plannen opgesomd die het tij moeten keren. Misschien
wordt er op termijn door Stichting Lezen onderzoek gedaan naar de invloed
die Internetgebruik heeft op het lezen?

 

© Rob Coers, Coers Internet Trainingen

Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.