Bij toeval kwam ik tussen een stapel oude schoolspullen de scriptie tegen die ik schreef bij het afstuderen aan de opleiding tot muziekbibliothecaris in 1985. Het is een literatuurstudie naar de oorsprong en de praktijk van krontjong muziek, een genre dat vooral geliefd is onder mensen van Indische herkomst. Wijlen Tine van Hees was in 1985 het hoofd van de opleiding en (ook wijlen) Huib Deetman, voormalig hoofd van de muziekafdeling van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, was destijds mijn scriptiebegeleider.

Omdat ik de muziek nog steeds een warm hart toedraag en omdat ik het jammer vind dat mijn (overigens prentieloos) werkje in de vergetelheid zou raken, besloot ik het via Scribd te publiceren. Maar ook omdat ik het jammer vind dat deze muzikale traditie verloren dreigt te gaan, met het heengaan van de eerste en tweede generatie Indische Nederlanders.

Wil je ‘s horen hoe het klinkt, beluister dan eens mijn Krontjong playlist op Spotify.

Krontjong : een beknopt historisch overzicht en een literatuurlijst / Rob Coers