Op 7 maart verscheen van de handen van Alexander van Deursen en Jan van Dijk een studie die nogal wat opzien baarde in de pers. De resultaten van die studie verrassen me niet, maar het is wel een mooie bevestiging van wat ik in de praktijk nog steeds waarneem. Uit de samenvatting van “CTRL ALT DELETE : productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk” (PDF):

Gemiddeld verliest de Nederlandse werknemer 7,6% van de tijd werkzaam met een PC door slecht
functionerende ICT en door gebrekkige digitale vaardigheden. Dit probleem lijkt bij medewerkers
noch leidinggevenden op het netvlies te staan. Het gericht aanbieden van trainingen, het
versterken van de rol van de helpdesk en het ondersteunen van de informele hulpnetwerken zijn
mogelijkheden om dit productiviteitsverlies terug te dringen

De auteurs onderzochten bij welke medewerkers in de organisatie de vaardigheden tekort schieten, met welke ICT toepassingen en wat de oplossingen zijn. Eén aanbeveling (nr. 5) viel me op: Schenk meer aandacht aan internetvaardigheden (via training).

In de afgelopen jaren heeft het door Coers Internet Trainingen geïnitieerde leertraject 23 Dingen vele duizenden medewerkers in diverse sectoren aangezet tot kennismaking met sociale media. En wat telkens in evaluaties naar voren kwam, was dat deelnemers zelf aangaven dat hun digitale vaardigheden zo verbeterd waren.

Het helpen van mensen en organisaties om effectiever te werken, is al jaren de belangrijkste motivatie in mijn bezigheden. Herken je de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport, dan wil ik graag met je in gesprek komen, om te zien waar ik kan helpen die 7,6% omlaag te brengen.