In de tijd dat ik nog in dienstverband werkte bij DOK Delft (toendertijd de Openbare Bibliotheek Delft) en ook daarvoor bij het Amsterdam Museum (toendertijd het Amsterdams Historisch Museum) was ik als ambtelijk secretaris lid van de ondernemingsraad.Dat was nog in de tijd van de eerste elektronische typmachines met een externe floppydiscs als opslaggeheugen, internet was nog ver weg.

Een van de dingen die ik me nog herinner van toen, was dat communicatie zo belangrijk was voor het goed functioneren van de OR. En wel op drie verschillende niveaus.

  • De berichtgeving naar de collega’s vond meestal plaats via een A4’tje op het OR-deel van het prikbord in de kantine. Erg veel gelezen werd dat niet.Als er al eens discussie ontstond naar aanleiding van de notulen, dan gebeurde dat vaak decentraal
  • Raadpleging van de achterban vond plaats op data die niet voor iedereen uitkwamen, veelal in de avonduren
  • De respons op de oproepen voor nieuwe OR-leden waren altijd minimaal
  • De communicatie tussen de OR-leden onderling haperde ook vaak, omdat documenten ontbraken, onvolledig waren of niet bij de leden aanwezig
  • Als secretaris zit je met een nalatenschap van je voorganger en als er geen duidelijke structuur zit in het archief, kun je van scratch beginnen met de opbouw daarvan
  • Ook in de schriftelijke communicatie met de directeur haperde het wel eens; wat moest onder couvert blijven, wat mocht in de openbaarheid en wat als het eens mis ging
  • Documenten van de directie waren niet altijd bekend of toegestuurd aan de OR

Anno 2011 is het ondernemingsraadwerk in wezen niet anders; opkomen voor de belangen van je collega’s. Maar de mogelijkheden om betere communicatielijnen op te zetten en andere samenwerk-vormen te gebruiken, zijn de laatste jaren enorm toegenomen
Met trots kan ik nu melden, dat er in samenwerking met Joop van Meer een nieuwe tak aan de 23 Dingen boom is gegroeid, met de naam – surprise – OR Dingen. Joop heeft een grote dosis ervaring in het trainen van OR leden en is actief in verschillende organisaties die opkomen voor werknemers, in binnen- en buitenland.

De OR Dingen zijn klaar om ingezet te worden en we zijn nu op zoek naar een of twee ondernemingsraden die tegen een aantrekkelijk tarief het programma als pilot willen doorlopen. Maar aangezien 23 Dingen een succesvol “proven concept” is gebleken, zijn ondernemingsraden die meteen van start willen, van harte welkom.

23 Dingen en het leerconcept erachter, is inmiddels een begrip bij de bibliotheken, archieven, de politie en het onderwijs. Duizenden medewerkers maken in een relatief kort tijdsbestek in teamverband kennis met sociale media door er actief mee bezig te zijn. En dat leidt in meerdere opzichten tot mooie en verrassende resultaten.

Neem contact op met Joop of Rob voor meer informatie.