in: Bibliotheekblad jrg.1 (1997) nr.5

Mailinglijsten worden door functionarissen in het openbaar bibliotheekwerk
nog maar weinig gebruikt. Terwijl het toch een prima bron van informatie
kan zijn voor de inlichtingenfunctionaris. Met name voor vragen die
niet direct beantwoord hoeven of kunnen worden, is de mailinglijst het
hulpmiddel bij uitstek. Eenmaal geabonneerd op een lijst, kan men zich
nadat het antwoord gevonden is, op elk moment weer uitschrijven.

Een mailinglijst bestaat uit een groep abonnees die allen in een zelfde
onderwerp geïnteresseerd zijn en die daarover met elkaar van gedachten
willen wisselen, elkaar vragen willen stellen en mededelingen willen
doen. Het communicatiemiddel daarbij is E-mail. Eenmaal lid van een
mailinglijst hoeft een bericht slechts éénmaal naar de beheerder van
een mailinglijst te worden gestuurd om door alle andere abonnees ontvangen
te kunnen worden in hun mailbox.

Er zijn hele kleine mailinglijsten met slechts enkele deelnemers, tot
zeer grote met enkele duizenden abonnees. Het is mogelijk een complete
lijst van bestaande mailinglijsten te ontvangen via E-mail, maar het
is handiger om dat via het World Wide Web te doen, omdat dan gerichter
gezocht kan worden op onderwerp. Een goed startpunt is “Tile.Net/Lists: the reference to Internet discussion groups”. Hier wordt een
compleet overzicht geboden van de duizenden mailinglijsten waarvan iedereen
gratis gebruik kan maken, gegroepeerd naar onderwerp, naam, beschrijving
of het land waar de mailinglijst beheerd word. Voor wat het (openbare)
bibliotheekwerk betreft zijn interessant PUBLIB (bibliothecarissen in
openbare bibliotheken, voertaal Engels), NEDBIB-L (op Surfnet aangesloten
bibliotheken, maar open voor iedereen) en HOLLANDNET-L (openbare bibliotheken
in Noord- en Zuid-Holland, ook open voor iedereen). Iedere bibliothecaris
met de beschikking over een E-mailadres zou zich op een van deze lijsten
moeten abonneren. De specialisten onder ons zouden eens op zoek moeten
gaan naar een voor hun vakgebied relevante mailinglijst, zoals PUBYAC
(jeugdbibliothecarissen) en IAML-L (muziekbibliothecarissen). Via deze
laatste lijst kon ik voor een klant van de Openbare Bibliotheek Delft
aan een moeilijk verkrijgbaar piano-uittreksel van ‘Martha’
van de componist Von Flotow komen. Na plaatsing van mijn vraag, kreeg
ik dezelfde dag nog een positief bericht van de Universiteitsbibliotheek
van Bloemfontein (Zuid-Afrika) en een week later lag een fotokopie van
het werk in de brievenbus.

Behalve het bibliotheekwerk zijn er natuurlijk nog talloze onderwerpen
die met name voor het inlichtingenwerk geschikt kunnen zijn. Via Tile.Net/Lists
is een onderwerp gauw in een van de mailinglijsten in te delen. Hier
vandaan kan direct een E-mailbericht verzonden worden naar de beheerder
van de lijst. In het tekstgedeelte moet doorgaans een commando getypt
worden als ‘subscribe’ gevolgd door ‘naam van de lijst’
en ‘uw naam’. Binnen enkele seconden na verzending krijg je
een bericht terug met verdere aanwijzingen over het gebruik van de mailinglijst.
Bewaar dat bericht, want er staat o.a. in hoe je je weer afmeld van
de lijst, doorgaans met het commando ‘unsubscribe’ of ‘signoff’.

Om je niet voor elke moeilijke vraag te hoeven abonneren, bestaat er
de mailinglijst STUMPERS-L (Engels voor lastige vraag). Hoewel niet
speciaal voor bibliothecarissen, kunnen hier allerlei typische ‘naslagwerk-vragen’
worden gesteld en beantwoord. Er wordt een archief bijgehouden op de
STUMPERS-homepage

Het vraagt enige moeite om te zoeken naar een geschikte mailinglijst,
maar het resultaat van een zoekactie kan vaak verrassend goed zijn.
In tegenstelling tot nieuwsgroepen heeft een mailinglijst een meer besloten
karakter en daardoor heb je meer kans de echte kenners en de vakbroeders
te treffen.

© Rob Coers, Coers Internet Trainingen
Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te
kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik
van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van
Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.