in: Bibliotheekblad jrg.1 (1997) nr.8

Voor deze aflevering ben ik eens in de huid gekropen van de jeugdbibliothecaris
en heb me afgevraagd welke waarde het Internet voor mij als vakspecialist
zou kunnen hebben. Welke informatie zou ik er willen aantreffen en in
welke vorm? Onderwerpen die me te binnen schieten zijn natuurlijk de
kinderboeken en hun auteurs, klassebezoeken, leesbevorderingsprojecten
en literatuurprijzen. Uiteraard de Kinderboekenweek, leesprogramma’s,
kinderjury’s en de Nationale Voorleesdag. Maar ik denk ook aan
de Stichting Schrijvers, School en Samenleving, de CPNB en de Stichting
Lezen.

Informatie over deze onderwerpen en organisaties is natuurlijk ook in papieren
vorm beschikbaar, maar op het Internet kan die informatie juist een
meerwaarde krijgen vanwege de interactieve mogelijkheden; snel
informatie opvragen via e-mail, altijd de actuele stand van zaken,
collega’s vinden die in hetzelfde geïnteresseerd zijn als jij.

Vol vertrouwen liet ik de zoekmachines (Alta Vista, HotBot, Ilse) op
het Net speuren naar pakkende trefwoorden, maar echt veel wijzer werd
ik niet. Ook via NLMenu en The Dutch Homepage vond ik slechts summiere feiten.
Geen directe informatie van de aanbieder,
de organiserende instelling of overkoepelende organisatie.

Biblioweb van het NBLC biedt in de rubriek ‘Nieuws bibliotheken’ aankondigingen
van o.a. jeugdactiviteiten. Zo is er een voor kinderen geschreven oproep om aan de Kinderjury mee te
doen met persberichten van de bibliotheken Arnhem en Tilburg. Ook vond
ik er wat de bibliotheken van Emmen en Gouda doen aan de Nationale Voorleesdag,
maar een verwijzing naar de organisatie of dag zelf ontbreekt; blijkt
ook helemaal niet op het Net aanwezig.

De Stichting Lezen, een actieve organisatie op het gebied van leesbevordering
en een belangrijke partner voor het bibliotheekwezen, zal ergens in
mei 1997 een pagina op het Web hebben waarop ze al haar activteiten
zal presenteren.

Bij Boeknet vinden we aardige gegevens voor de jeugdbibliothecaris. Enkele uitgevers
van kinderboeken vinden hier onderdak met (een deel van) hun fondslijst.
Ook de CPNB is in Boeknet opgenomen, met een persbericht over de komende
Kinderboekenweek.

De rubriek ‘Prijzen’ geeft een maandelijks overzicht van Nederlandse literatuurprijzen,
waaronder ook die voor jeugdliteratuur. Je vindt hier bij de maand maart 1997 o.a.
Joke van Leeuwen, de winnares van de Wouterse Pieterse Prijs met het
boek Iep. Helaas blijft het bij een opsomming en vind je weinig over
de boeken en de jurering zelf.

De resultaten van mijn speurtocht vielen tegen. Gaandeweg bedacht ik dat er ergens een
site beschikbaar moet zijn waar alle interessante vakkennis goed gerangschikt bij elkaar staat.

Wie is er niet op zoek naar leuke voorbeelden van klassebezoeken voor een
VBO-klas? Of tips voor de aankleding van een tentoonstelling, goede
ervaringen met schrijversbezoeken. Kortom: een landelijke
ontmoetingsplaats voor de jeugdbibliothecaris! Natuurlijk bestaan er de
regionale overleggen voor jeugdbibliothecarissen: waarom niet elkaar
ook digitaal ontmoeten? Op momenten die je uitkomen, met collega’s uit
het hele land.

Iets voor het Vakberaad Specialisten in Openbare Bibliotheken (en daarmee voor de Vereniging NBLC) misschien?

© Rob Coers, Coers Internet Trainingen

Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.