Dit klinkt als muziek in je oren!

Net zoals 23 Dingen, 23 Archiefdingen en Groene Dingen, is Muziekdingen een leerprogramma dat je op eigen kracht doet. In deze versie leer je over de grote veranderingen die webtechnieken teweeg brengen op muziekgebied.

Samen met Jeroen de Boer en ‘meekijkers’ Eric van Balkum en Jantien Dubbeldam, schreven we Muziekdingen met het doel om muziekbibliothecarissen, medewerkers die “iets met muziek doen” in bibliotheken en andere geïnteresseerden bij te praten over … Muziekdingen.

Welke Dingen?

We hebben de digitale ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop muziekbibliotheken worden beheerd en gebruikt, in onderwerpen ingedeeld.

 1. Waar Muziekdingen over gaat
 2. Maak je eigen blog
 3. Ontdek de kracht van blogs
 4. Trends en visies
 5. Luisteren
 6. Delen
 7. Aanbevelen
 8. Maken en bewerken
 9. Mobiel
 10. Zoeken en vinden
 11. Waar gaan we heen?

muziekdingenHoe meedoen?

Elk Muziekding bestaat uit een korte inleiding, uitleg en een opdracht. Het doel is medewerkers van Openbare Bibliotheken hun kennis van de digitale ontwikkelingen op muziekgebied vergroten en actief deelnemen aan deze muziektoepassingen. Voor medewerkers die meer beleidsmatig werken willen we bereiken dat zij voldoende handvatten krijgen om de muziekcollectie beter uit te baten voor het werkgebied van de Openbare Bibliotheek. Het gewenste resultaat is dat medewerkers de muziektoepassingen van web 2.0 en 3.0/sociale media ten behoeve van de informatiedienstverlening kunnen inzetten.

Organisaties kunnen zich als groep aanmelden en worden dan gecoacht door Jeroen de Boer en mijzelf. Alle weblogs worden gevolgd en van reacties voorzien door de coaches en de medecursisten. Indien er individuele deelnemers zijn kunnen we regelen dat deze kunnen deelnemen in samengestelde groepen.

Alle Muziekdingen komen vanaf 1 juni 2013 integraal op internet dus iedereen kan op eigen houtje Muziekdingen doen. Deze ‘zelfstandigen’ ontvangen geen echter geen support en reacties op de uitwerkingen van de oefeningen. We vragen deelnemers bij het laatste Muziekding om te evalueren. De deelnemers van zowel de vrije- als begeleide trajecten worden geregistreerd.

Twitter

Wie mee gaat doen en vragen heeft, of wil dat zijn/haar mening wordt gehoord, doet er goed aan om dat te twitteren. Gebruik de hashtag #muziekdingen en Jeroen,  ikzelf of anderen die de Muziekdingen doen, zullen reageren.

Muziekdingen is tot stand gekomen door financiële bijdragen van de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken (NVMB) en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB)