23 Dingen is het succesvolste leerprogramma dat Coers Internet Trainingen in het aanbod heeft. Sinds 2008 hebben talloze bibliotheken in Nederland en Vlaanderen kennis gemaakt met Web 2.0 en sociale media. De resultaten zien we terug bij veel bibliotheeksites, maar ook bij honderden medewerkers die actief zijn geworden op de diverse sociale platforms.

Het succes bij de openbare bibliotheken is niet onopgemerkt gebleven en inmiddels zijn er varianten voor de archief– en museumsector, het basis-, voortgezet, – en hoger onderwijs, ondernemingsraden, de Groensector en zelfs de politie– en opsporingsorganisaties.

Coers Internet Trainingen verzorgt voor u het gehele traject, dat bestaat uit:

  • een besloten, op-maat gestylde cursusomgeving voor uw organisatie,
  • diverse vormen van begeleiding, feedback en ondersteuning,
  • een gegarandeerde buzz in het team, gedurende de het 23 Dingen traject!
Voor de bibliotheken die het 23 Dingen traject hebben doorlopen, is er nu een vervolg. Hierin komen nieuwe onderwerpen aan bod, maar gaan we ook onderwerpen als Twitter en Facebook diepgaander bespreken.

Edwin Mijnsbergen interviewde mij in 2011 voor het tijdschrift Digitale Bibliotheek over De oogst van vier jaar 23 Dingen.

In de publicatie ‘Omdat het werkt!’ door de Losmakers (2012), staat een uitgebreide beschrijving van 23 Dingen als een van de elf casusbeschrijvingen over leren met sociale media. Het boek is gratis te downloaden als PDF bestand of via mij te koop voor € 14,95 exclusief BTW en verzendkosten.

Meer weten? Neem contact met me op.