Een bibliotheek die al een hele poos aktief is met nieuwe media is de OB Oss. Op het gebied van de uitleen van CD-Roms vervulde deze bibliotheek een beslissende – en een voortrekkersrol voor de andere bibliotheken in het land. Maar hoe staat het met Internet? Een interview met directeur Mari Nelissen en digitale duizendpoot Jan de Waal.

Wanneer heeft Internet haar intrede gedaan in de bibliotheek en wat
beoog je ermee te bereiken?
Nelissen: “Medio 1995 beseften we dat we snel met Internet aan
de gang moesten. Veel informatie op het Internet bevindt zich in het
publieke domein, is vrij toegankelijk. Een OB manoeuvreert daar ook
in. Het in huis halen van Internet is daarom goed te rechtvaardigen.
In principe vind ik ook dat we het eigenlijk gratis aan onze bezoekers
moeten aanbieden. Van het begin af aan werden er structureel bedragen
vrijgemaakt in de begroting. Om de acceptatie en de gewenning te versnellen
is er besloten om het bureau van elke bibliotheektechnische medewerker
en de inlichtingenbalies te voorzien van een Internet aansluiting. Iedereen
heeft de volledige vrijheid ermee te doen wat hem leuk, interessant
of nodig lijkt.”

De Waal: “En het publiek vindt het prachtig wat we doen. Ook door
onze nauwe betrokkenheid bij de Digitale Stad Oss heeft de lokale samenleving
een bijzonder positieve indruk van ons” (De Digitale Stad Oss bestaat
inmiddels niet meer. – noot RC, 22 april 1998).

Worden er cursussen gevolgd door de collega’s?
De Waal: “Tot nu toe hebben we de instructies zelf gegeven en
hebben we veel aan het eigen initiatief over gelaten. De collega’s beginnen
het surfen nu ook echt leuk te vinden en op de gangen worden regelmatig
Internetadressen uitgewisseld die men juist heeft bezocht. Zo ben je
elkaar toch ook een beetje aan het bijscholen en het enthousiasmeren”.

Is Internet ook voor publiek beschikbaar?
De Waal: “We hebben sinds december 1995 een speciale Internet-cabine
waar vrij gesurfd kan worden. Aanvankelijk vroegen we fl. 7,50 per uur,
maar dat bleek een te hoog bedrag. Vrij snel hebben we dat verlaagd
naar fl. 2,50 en nu is de cabine vrijwel continu bezet. Uitbreiding
naar meer raadpleegpunten is gepland voor dit jaar”.

Nelissen: “We hebben natuurlijk de tijd mee. Niets is zoveel
in de belangstelling als Internet. De echte groei moet denk ik nog wel
komen als het Studiehuis is gerealiseerd. We hebben diverse contacten
met het voortgezet onderwijs en je ziet dat ook daar Internet een steeds
belangrijkere plaats gaat innemen. Zo houden we toch contact met die
moeilijk bereikbare groep”.

Ik zag dat de catalogus nu ook beschikbaar is gekomen.
Nelissen: “Inderdaad. Bijna 23 uur per dag kan nu bekeken worden
of we een bepaalde titel hebben, in welke vestiging en of het op de
plank staat. En op zeer korte termijn is het voor onze leners ook mogelijk
om van huis uit materialen te reserveren”.

Over de site van OB Oss. Wat kost het bijhouden toch een hoop tijd, he?
De Waal: “Zeg dat wel. Ook wij hebben ontdekt dat onderhoud aan
de site erg veel tijd kost, terwijl het effect nauwelijks te meten is.
Daarom vind je er vooral informatie die niet snel verandert en zo nu
en dan een aankondiging van een aktiviteit. We overwegen nu samenwerking
met een grafisch vormgever om de site wat aantrekkelijker te maken”.

 

© Rob Coers, Coers Internet Trainingen

Het is niet toegestaan om materiaal op deze site te verkopen of te kopiëren zonder toestemming vooraf. Ook commercieel gebruik, gebruik van het logo of het publiceren van enig materiaal op de website van Coers Internet Trainingen, is zonder toestemming vooraf niet toegestaan.